Yapay Görme

Görüntüyü sayısal olarak yakalayıp işleme ve elde edilen sonuçları yorumlayıp dış dünyaya aktarma işlemidir. Yapay görme sistemleri temel olarak kamera/akıllı kamera, lens, görüntü işleme PC’si, görüntü yakalama kartı, aydınlatma sistemi, görüntü işleme yazılımı gibi bileşenlerden oluşur.