Alt Yapı

Ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme ve enerji başta olmak üzere ekonomik büyümeye paralel olarak gelişen alanlarda kapasite, kalite ve verimliliği artırmaya yönelik projeler üreten sektördür.