Akıllı Şehir

Kente ait varlıkları ve kaynaklarını verimli bir şekilde yönetmek amacıyla kullanılan bilgileri üreten ve ileten elektronik sistemleri içeren sektördür.