Neousys Technology 2010 yılında kurulmuş olup, gömülü bilişim, veri toplama ve işleme uygulamaları için endüstriyel sınıfta, yüksek dayanımlı gömülü bilgisayar ve sistemler tasarlayarak üretmektedir.

Neousys sistemlerine; otomasyon, yapay görme, ulaşım, GPU uygulamaları, gözetim ve video analitiği gibi uygulamalarda gerek duyulan özel işlevleri bütünleştirmek konusunda uzmanlaşmıştır.

Uygulama odaklı başlıca sistemler aşağıdadır:

  • AI, GPU Bilgisayarları
  • Fansız Araç Bilgisayarları
  • Kompakt Endüstriyel Bilgisayarlar
  • Gözetim Bilgisayarları
  • Yapay Görme Bilgisayarları
  • Yüksek Dayanımlı Bilgisayarlar
  • Yüksek Dayanımlı Sunucular