Lima Endüstriyel Bilgisayar

Endüstriyel platformların ihtiyaçlarına ve bu platformların çalışma şartlarına uygun olarak tasarlanmış, yüksek dayanım ve işlem gücü ile gelişkin ara yüzlere sahip Endüstriyel Bilgisayar, Tablet, Panel PC, Monitör, İşlemci Modülleri ve Kabin Tipi sistemleri içermektedir.

Endüstriyel çalışma koşullarının gerektirdiği dayanım, yedeklilik, performans ve güvenilirliğe sahip Ağ Aygıtları, Haberleşme Kart ve Modülleri gibi haberleşme ürünlerini içeren gruptur.

Otomasyon uygulamalarının en temel ihtiyacı olan sahadan/makineden veri toplama ve kontrol amaçlı giriş/çıkış kart ve modüllerini içerir.

Görüntüyü sayısal olarak yakalayıp işleme ve elde edilen sonuçları yorumlayıp dış dünyaya aktarma işlemidir. Yapay görme sistemleri temel olarak kamera, lens, görüntü işleme bilgisayarı, görüntü yakalama kartı, aydınlatma sistemi, görüntü işleme yazılımı gibi bileşenlerden oluşur.

Yolcu ve yük taşıma amaçlı kullanılan demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu taşıtları ve bunların kumanda, kontrol, güvenlik, yolcu bilgilendirme, eğlence ve iletişim sistemlerinin tasarlanması ile ilgili sektördür.

Kara , deniz ve hava kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik milli teknolojilerin geliştirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılmasını hedefleyen sektördür.

Ulaşım, sağlık, eğitim ve enerji gibi kritik sektörlerin gerek duyduğu iletişim ağları, otoyollar, demiryolları, su şebekeleri gibi temel sistemler Altyapı grubunu oluştur. Bu sistemlerin kurulması, kapasite, kalite ve verimliliği arttırılması ana projelerdir.

Sınır güvenliğinden , bina , cadde, tesis, trafik , üretim sahası güvenliğine kadar geniş bir yelpazede özel sistemlerin tasarlanması ve kurulumunu içeren sektördür.

Akıllı şehir;  şehrin varlık ve kaynaklarını verimli bir şekilde, anında yönetilmesiyle gerçekleşir. Bu amaçla sensörlerden toplanan her türlü veri anlamlı bilgilere dönüştürülüp, merkeze iletilir,  otomatik veya operatör yardımıyla yönetilir.

Endüstriyel üretimde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik sistem ve süreçlerin tasarlanmasıyla ilgili sektördür.

Biz Kimiz

Lima Endüstriyel Bilgisayar, endüstriyel bilişim, iletişim ve otomasyon çözümleri üretmek ve dağıtımını gerçekleştirmek üzere 1995 yılında kurulmuştur. Öncelikli hedefi Türkiye’nin yükselen sektörlerine kritik ve uzun ömürlü proje teslimatları yapmak ve endüstriyel dijitalleşme hamlesine katkıda bulunmaktır.

Dünya’da lider konumundaki üreticilerin endüstriyel ve askeri kalitedeki bilgisayar, iletişim, otomasyon ve yapay görme ürünlerinden oluşan çok geniş bir ürün portföyü sunmaktadır.

Son yıllarda yapay görme konusuna özel önem vermektedir. Yeni kurulan iş ortaklıkları ve genişleyen mühendis kadrosuyla 3D görüntü işleme ve AI teknolojilerini kullanan yenilikçi çözümler üretmektedir.