Lima Endüstriyel Bilgisayar

ePosta : lima@lima.com.tr
Telefon: +90 (212) 320 0260
Faks:     +90 (212) 320 0270
Perpa A-Blok - Kat:5, No.71
Okmeydanı - 34384, İstanbul - Türkiye
Lima - Tiger Geliştirme
  Tiger-BASIC™ Geliştirme Yazılımı      

Fiyatlar

 

Tiger-BASIC™ 5.2 Geliştirme Yazılımı tüm BASIC-Tiger™ modülleri ile uygulama geliştirmek için kullanılabilecek entegre bir yazılımdır. Bu yazılım; editör, derleyici, yükleyici ve debug modüllerini içermektedir.

Yazılımın yanısıra uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için ihtiyaç duyulacak; yüzlerce örnek program, uygulama örneği, hazır aygıt sürücler (device driver) ve fonksiyon kütüphanesi gibi yazılım bileşenleri ile yaklaşık 1750 sayfalık 3 adet İngilizce kullanım kitabı da birlikte gelmektedir. Bu kitaplarda birçok şekil, örnek devreler ve tablolar gibi BASIC-Tiger™ ile proje geliştirirken faydalı olacak teknik bilgi bulunmaktadır.

  TigerC™       

Fiyatlar

  TigerC™; BASIC Tiger™ ailesi için geliştirilmiş, çokgörevli ("multi-tasking"), yaklaşık olarak %100 ANSI uyumlu bir 'C' derleyicisidir. Bütünleştirilmiş geliştirme ortamı olarak Eclipse  IDE'den yararlanır.  Diğer özellikleri aşağıda özetlenmiştir:
  • Standart C Kütüphanesi
  • Debugger
  • Basic Tiger ailesi için aygıt sürücüleri (Device Driver) ve özel G/Ç fonksiyon kütüphaneleri,
  • Program Yükleyici

TigerC tanıtım dönemi süresince Basic Tiger Başlangıç Seti ile birlikte ücretsiz olarak verilmektedir.

  Tiger-BASIC™ Lite      

Fiyatlar

  Tiger-BASIC™ 5.01n için ücretsiz özel bir sürüm bulunmaktadır.  Tiger Basic Lite kodlu bu ortam normal sürümden farksız olup, 6000 satıra kadar uygulama geliştirme, debug ve yükleme işlevlerini eksiksiz olarak yerine getirir. CD olarak temin edilebileceği gibi Basic Tiger sitesinden de indirilebilir.